Franchise Sistemi

Franchising bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ortağıdır.

Sitemde; Franchisor: Sitemin ve ticari ismin haklarına sahip olan ve franchisee anlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. Franchisee: Sistemin ve markanın belli bir satış hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan gerçek veya tüzel kişilik olan bağımsız yatırımcıdır.